A continuació tens un formulari de contacte per poder enviar el que vulguis a IPV-VV. Si vols publicar una denuncia, pots adjuntar fins a 3 documents adjunts. Els apartats amb * són d’ompliment obligatori.

A continuación tienes un formulario de contacto para poder enviar lo que quieras a IPV-VV. Si quieres publicar una denuncia, puedes adjuntar hasta 3 documentos adjuntos. Los apartados con * necesitan ser rellenados obligatoriamente.

  • E-mail de contacte / contacto general: info@ipv-vv.net

Powered byEMF Form Builder
PROTECCIÓ DE DADES.- Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades que siguin facilitades al formulari seran incorporades a la base de dades d’IPV-VV. Les seves dades seran utilitzades tan sols per contactar amb vostè en cas que la consulta realitzada necessiti resposta i per a futures comunicacions que puguin ser d’interès. Les dades no seran utilitzades amb altres fins ni cedides a tercers. Respecte a les dades citades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació tal i com es contempla a la Llei Orgànica 15/1999. Per fer-ne ús, tan sols has d’enviar un altre formulari sol·licitant la modificació o baixa de les seves dades.

 

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que sean facilitados en el formulario serán incorporados a una base de datos de IPV-VV. Sus datos serán empleados solamente para contactar con usted en caso que la consulta realizada necesite respuesta y para futuras comunicaciones que puedan ser de su interés. Sus datos no serán cedidos a terceros ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación tal y como contempla la Ley Orgánica 15/1999. Par ello tan solo ha de enviar otro formulario solicitando la baja o modificación en la base de datos.